Socialpædagogisk flyverfunktion i tværfagligt team på Botilbud Sneppevej - Fast stilling med fokus på recovery-orienteret støtte

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Botilbud Sneppevej søger en socialpædagog til en flyverfunktion i vores to tværfaglige teams til fast stilling på 32 til 37 timer ugentligt.  
 
Vi tilbyder dig:  

 • Et arbejde med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.  
 • Et alsidigt og selvstændigt arbejde med høj grad af personligt ansvar.  
 • En arbejdsplads med rum for kollegial og ledelsesmæssig sparring.  
 • Engagerede kollegaer og ledelse, som brænder for samarbejdet med borgerne.  
 • Tværfaglige teammøder hver 14. dag.  
 • Sagssupervision med ekstern supervisor.  
 • Løbende faglig opkvalificering, herunder interne kurser i medicinhåndtering, sikkerhed, LA2 og FIT.  
 • Faglige rum med fokus på fortsat implementering af recovery-orienteret rehabilitering. I denne forbindelse er der i efteråret planlagt en temadag med Anne-Mette Sohn for alle medarbejdere, hvor emner som LA2 og forebyggelse af omsorgstræthed er på programmet.   
Arbejdstiden er mellem kl. 7-23 fordelt på dag- og aftenvagter samt hver anden weekend. I januar 2025 vil det, for dem der ønsker det, være muligt at overgå til arbejde hver tredje weekend. Typisk er vagterne på 7-8 timer. Vi forsøger at lave en vagtplan, som tager højde for individuelle ønsker, så arbejds- og privatliv hænger bedst muligt sammen. 
 
Om os 
Botilbud Sneppevej består af to teams med i alt 30 borgere i alderen fra 20-79 år, som bor i egen bolig efter ABL §105 stk. 2. Vi yder støtte efter SEL §§83 og 85. Hertil kommer en afdeling med 7 afklaringspladser efter SEL §84.  
 
Målgruppen på Botilbud Sneppevej er borgere med komplekse psykiske udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og fysiske udfordringer. Indsatsen består i en længerevarende recovery- og helhedsorienteret støtte, der muliggør at borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.  
 
I tværfagligt samarbejde løser Sneppevejs 32 dygtige medarbejdere de pædagogiske- og sundhedsfaglige opgaver med og omkring vores borgere.   
Udover vores daglige arbejde med borgerne er vi også et uddannelsessted for pædagogstuderende og social- og sundhedsassistentelever.  
 
Kerneopgaven for arbejdet på Sneppevej er;  
”Sammen med borgeren arbejder vi med at udvikle og vedligeholde ressourcer for den enkelte med borgerens livskvalitet og drømme for øje”  
 
Vores værdier 
Vi møder borgeren med troværdighed, engagement, åbenhed og anerkendende dialog.  
Vores indsatser tager afsæt i borgerens indefra-perspektiv, håb og drømme, og vi arbejder med udgangspunkt i ligeværdighed og gensidig tillid.  
 
Fælles fagligt fundament  
Vores fælles faglige fundament tager udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering med særligt fokus på metoderne FIT og LA2. Vi er, i samarbejde med borgerne, i gang med at implementere og udfylde en trivselsmappe, hvor vi arbejder med en ”håb og drømmeplan”, ”trivselsplan” og ”mestringsplan”. Dette er med til at kvalificere vores samarbejde med borgerne og vores muligheder for at støtte op om den enkeltes recovery-proces.  
 
Vi søger følgende kvalifikationer hos dig:  
 • er uddannet socialpædagog  
 • forholder sig fagligt reflekterende til egen og andres praksis   
 • besidder gode kommunikations– og samarbejdsevner, som bringes i spil både i mødet med borgere og kollegaer  
 • har gerne erfaring med arbejde fra døgntilbud og/eller socialpsykiatri  
 • vil være med til at implementere LA2 og FIT i det pædagogiske arbejde  
 • vil indgå i et tværfagligt team, hvor pædagogiske opgaver, medicinhåndtering og plejeopgaver er en del af hverdagen  
 • ønsker at blive en af vores vejledere for pædagogstuderende  
Nysgerrig?  
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsleder Louise Harkjær Christensen, tlf.: 2346 8407 mail: lharc@soroe.dk eller teamleder Theresa Johansen, tlf. 2127 6491 mail: thjo@soroe.dk  
 
Tiltrædelse: snarest muligt.  
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
Ansøgningsfrist tirsdag 25.06.24. 
Samtaler afholdes torsdag 27.06.24. 
I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sorø Kommune, Sneppevej 33, 4295 Stenlille

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6070850

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet