Sorø Sundhed og Omsorg - Hjemmeplejegruppen i Stenlille søger 2 gruppeledere

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at udvikle og lede små tværfaglige teams i Sorø kommune? Så er muligheden der nu, hvor vi søger to gruppeledere til Stenlille hjemmepleje

Vi ønsker to gruppelederstillinger besat senest 1. juli 2024. Der er tale om faste ansættelser på fuld tid.

Om jobbet:
Politikerne i Sorø Kommune har igangsat et toårigt forsøg med små tværfaglige teams i Stenlille hjemmepleje. I forsøgsperioden er der fokus på at skabe en mere sammenhængende hjemmepleje med trivsel, kvalitet og kontinuitet hos borgeren. Du skal have mod og lyst til at indgå i dette udviklingsarbejde i et tæt, tværfagligt samarbejde med myndigheden i Social Service, med terapeuter og sygeplejersker om helhedspleje og borgernær visitation.
Da vores gode gruppeleder gennem mange år har søgt nye græsgange inden for organisationen, søger vi nu en ny gruppeleder samt en ekstra gruppeleder til ca. 80 dygtige medarbejdere i Stenlille hjemmeplejegruppe. Vi har valgt at opnormere med en ekstra leder i forsøgsperioden, da vi tror, at nærværende ledelse kan sikre det bedste resultat i en forandringsproces. Det er derfor afgørende, at du bestrider en høj grad af sociale og relationelle kompetencer.
Plejegruppen er i dag opdelt i to teams, som varetager plejen i det område de er tilknyttet. Det er planen, at grupperne bliver delt i fire for at imødekomme forsøget med små tværfaglige teams.  

Om dig:
Fælles for begge gruppelederstillinger er, at du kan mestre mange dilemmaer, hvor du skal kunne finde den rette balance. På den ene side skal du følge op på UTH’er, sygefravær og økonomi mv. Og på den anden side skal du skabe trygge rum og rammer for, at dine medarbejdere kan afprøve andre måder at samarbejde og organisere arbejdet på. Du har en vigtig opgave i at ”gøre det let” for medarbejderne at samarbejde, finde løsninger sammen, tage ansvar og spille ind med ideer, erfaringer og viden. Du evner at skabe en stærk samarbejdskultur blandt dine medarbejdere. Stillingen kræver, at du fokuserer på at sætte tydelige rammer, så holdet kender både mål og krav, som de kan samarbejde omkring. Dette fordrer, at du selv er en teamplayer, og kan lede på tværs, både op og ned og ud af eget team, for at sikre koordinering med resten af organisationen om de prøvehandlinger, der bliver sat i gang.
Det er vigtigt, at vi rykker langsomt, men sikkert på at etablere små tværfaglige teams og bevarer det, der fungerer godt. Som ny leder vil du blive modtaget af en medarbejdergruppe, som er engageret og gerne vil yde en rigtig god indsats. Gruppen er velfungerende med lavt sygefravær og med en nylig tilsynsrapport, hvor adfærd, kommunikation og organisering har fået topkarakter. 
I ryggen har du en kompetent og empatisk område- og projektledelse, som støtter dig i at nå de mål, som vi sætter sammen. Du vil indgå i en ledelsespraksis, hvor du aldrig står alene med dine ledelsesmæssige dilemmaer.

Vores forventninger til dig som leder
Du er:

  • Uddannet sygeplejerske, har ledelseserfaring og gerne lederuddannelse på diplomniveau
  • Har fokus på ledelse og trivsel
    • bl.a. har en synlig ledelsesstil, hvor motivation, dialog og involvering af personalet falder dig naturligt
  • Tænker i borgerforløb
    • har fokus på bl.a. det tværfaglige samarbejde og samarbejde med pårørende
  • Har fokus på ressourcestyring og kompetenceudvikling
    • bl.a. stimulerer plejegruppens faglige miljø og udvikling af de enkelte medarbejdere
Om Stenlille hjemmeplejegruppe:
Plejegruppen i Stenlille er beliggende på Hovedgaden 60B i Stenlille, hvor alle medarbejder mødes og kører ud fra. Distriktet strækker sig fra kommunegrænse mod Holbæk-Ringsted-Dianalund og Sorø by. Der er ca. 380 borgere tilknyttet plejegruppen.
I 2022 og 2023 har vi arbejdet på at ansætte afløsere og mindske brugen af eksterne vikarer. Det giver mulighed for at arbejde med en række kompetencemæssige områder til gavn for den gode omsorg. I 2024 og videre frem skal der arbejdes kontinuerligt med medarbejdernes kompetencer ift. Fælles sprog 3, fagligheden og arbejdsglæden.
Derudover har vi implementeret en afregningsmodel i hjemmeplejen, som forsat skal udvikles og justeres.  Du vil i den sammenhæng få et samarbejde med lederen af hjemmeplejen og økonomikonsulenten i forhold til budget– og økonomistyring.

Organiseringen i Stenlille hjemmeplejegruppe:
For at give borgerne den bedst mulige tilværelse i hjemmeplejen, skal de rette kompetencer være til stede. Det gør vi blandt andet ved at sammensætte en medarbejdergruppe med uddannelsesmæssige kompetencer, der supplerer hinanden. I medarbejdergruppen finder du SSH’er, SSA’er, pædagoger og medarbejdere uden sundhedsfaglig baggrund. Desuden har vi ansat egne afløsere i gruppen, som har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Der er tilknyttet faste sygeplejersker og terapeuter til plejegruppen, som du vil have et tæt samarbejde med.
Vi har for lang tid siden valgt, at alle medarbejdere i dag-, aften- og nattevagt er tilknyttet den samme leder, da der er behov for at kunne drøfte og sparre omkring de forskellige borgerforløb mellem vagtlagene.
Der er medarbejdere, der varetager tovholderfunktioner på tværs af plejegruppen. Det drejer sig om en faglig koordinator, to planlæggere, praktikvejledere, Nexus- superbruger, bestilling af varer, forflytningsundervisning, frivillig tovholder, demens-nøgleperson, hygiejneansvarlig og mange andre funktioner.

Uddannelsessted:
Vi er uddannelsessted for mange elever på social og sundhedsuddannelser, som du også vil have ledelsen for i deres praktikperioder.

Ansættelsesprocedure:
Ansøgningsfrist: 21. maj 2024
Første samtalerunde vil finde sted den 24. maj 2024
Anden samtalerunde vil finde sted enten den 27. maj eller den 28. maj 2024
Vil du høre lidt mere om stillingen? Du kan kontakte nedenstående:
eder af hjemmeplejen Susanne F. Pedersen 20 53 55 63
Alternativt kan du kontakte Leder af Sundhed og Omsorg Pia Nyborg Hansen 20 53 53 84
Job – og personprofil kan rekvireres.Sorø Sundhed og Omsorg var i 2019 nomineret til Arbejdsmiljøprisen i psykisk arbejdsmiljø
I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Sorø Kommune, Hovedgaden 60, 4295 Stenlille

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6040290

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet